هدف اولیه مسابقات، فراهم آوردن فرصتی برای دانش‌پژوهان و محققان علاقه­ مند در زمینه‌ی خواص مواد و علوم زیستی در سرار دنیا، برای به اشتراک گذاشتن تصاویر میکروسکوپی و اطلاعات ارزشمند علمی خود می‌باشد.