راهنمای ثبت­ نام

  • یک صفحه شخصی در سایت بسازید
  • اطلاعات خود را وارد نمایید
  • برای ارسال تصویر یا تصاویربه لینک ارسال عکس واقع در پنل نمایه خود در سمت چپ صفحه شخصی وب مراجعه کنید. لطفا توجه داشته باشید که برای دیدن این بخش باید وارد سیستم شوید.
  • فرم مربوط به ثبت تصویر را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که این فرم را باید برای هر تصویر تکمیل نمایید.
  • منتظرکمیته علمی برای نهایی کردن روند صلاحیت و اعلام تصاویر واجد شرایط باشید.
  • اگرتصویر یا تصاویر شما توسط کمیته علمی مورد تایید قرار گرفت(1اردیبهشت1397)، به نمایه خود مراجعه کنید تا مرحله نهایی ثبت نام تصاویر خود را ادامه دهید.

برای شرکت در مسابقه اینجا کلیک کنید